Tanıtım Filmi Çekimi

Tanıtım filmi çekimi, çağın en etkili iletişim aracı olan tanıtım filmlerinin hazırlanabilmesi için gerçekleştirilen çekimlere denilmektedir. Tanıtım filmi çekiminin yapılacağı yer, söz konusu tanıtım filminin türüne göre farklılık göstermektedir.

Tanıtım filmleri genel olarak; kurumsal tanıtım filmi, ürün tanıtım filmi, hastane tanıtım filmi, firma tanıtım filmi, okul tanıtım filmi, etkinlik tanıtım filmi, kitap tanıtım filmi vb. gibi türlere ayrılmaktadır.

Tanıtım faaliyeti yürütülmek istenen ürün, hizmet vb. her konuda tanıtım filmi çekimi gerçekleştirilebilmektedir. Ürün tanıtım filmlerinde tanıtım filmi çekimi stüdyoda gerçekleştirilebileceği gibi söz konusu ürünün niteliği, taşınabilirliği vb. özelliklere göre yerinde çekimler de yapılabilmektedir.

Kurumsal Tanıtım Filmi Çekimi

Kurumsal tanıtım filmi çekimi, birçok farklı alanda yapılabilmektedir. Burada tanıtım filmi çekilecek kurumun binası, hizmetleri, ürünleri ve projeleri büyük önem arz etmektedir. Kurumun, filmde yer almasını istediği görüntülere göre çekimler planlanmaktadır. Örneğin, bir kurumun birden fazla binası varsa kurumsal tanıtım filmi çekimi, bu binalardan hangilerinin gösterilmek istendiğine göre planlanmaktadır. Benzer şekilde kurumun gerçekleştirdiği projelerin lokasyonları farklıysa ve filmde bu projelere de yer verilmek isteniyorsa kurumsal tanıtım filmi çekimi yine farklı konumlara göre projelendirilmektedir. Kurumsal tanıtım filmi, kurumların prestijini artırırken güvenilirliği üzerinde de yüksek oranlarda artış sağlamaktadır. We are Social’in 2016 yılında sunduğu rapora göre ülkemizdeki aktif internet kullanıcı sayısı 47 milyona ulaşmıştır. Sağlık, yaş vb. sebeplerden internet kullanamayacak kişiler göz ardı edildiğinde kalan nüfusun tamamına yakınının aktif internet kullanıcısı olduğu görülmektedir. İnternet kullanıcılarının %97,5’inin video içerik tükettiği günümüzde de doğal olarak kurumsal tanıtım filmleri, firmalar için hedef kitleye en etkili şekilde ulaşmak için mutlaka sahip olunması gereken iletişim stratejisidir. VideoAjansı, iletişim dinamiklerine hakim ekibi ve tam donanımlı stüdyoları ile, hizmet sunduğu markalara değer katan tanıtım filmlerine hayat verir. VideoAjansı’nın, alanlarında uzman kişilerden oluşan ekibi kurumsal tanıtım filmi çekimi öncesi sektör analizi, rakip analizi ve hedef kitle analizi gerçekleştirir. Bu analizler doğrultusunda, kurumsal tanıtım filmi dünya trendlerine, söz konusu kurumun sektörüne, marka ruhuna ve hedef kitlesine uygun bir şekilde tasarlanır.

Tanıtım Filmi Çekimi Fiyatları

Tanıtım filmi çekimi fiyatları, hazırlanacak tanıtım filminin türüne göre farklılıklar göstermektedir. Tanıtım filmi çekiminin gerçekleştirileceği lokasyon, kaç farklı lokasyonda çekim yapılacağı, filmde motion graphics tasarımlarının yer alıp almayacağı, seslendirme metni, vb. özelliklere göre tanıtım filmi çekimi fiyatları da değişmektedir. Tanıtım filmi çekimi fiyatların hakkında detaylı bilgi almak ve işinizi en etkili şekilde anlatacak bir tanıtım filmi tasarlatmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.